Luật sư Đặng Thành Nhân

LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Là người bào chữa cho bị cáo; Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong các vụ án hình sự; Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Luật sư tham gia trong vụ án Hình sự

Luật sư sẽ tham gia với tư cách là người bào chữa từ khi có quyết định khởi tố bị can, khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử,.. Hoặc tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự khi luật sư đã chấp nhận lời mời.

Luật sư có thể tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ từ khi bị Cơ quan công an triệu tập lấy lời khai do bị tố cáo, do bị kiến nghị khởi tố,… Hoặc tham gia bào chữa từ khi một người bị tạm giữ hình sự, tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang,…
Hiểu đơn giản là khi nào bạn muốn, bạn đều có quyền mời luật sư bảo vệ cho bạn, làm việc cùng bạn trước hoặc từ khi bị triệu tập lấy lời khai, bị tạm giữ, bị tạm giam, bị truy tố, bị xét xử cho đến khi kết thúc vụ án.

Luật sư tham gia trong vụ án Dân sự

Luật sư sẽ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự từ đầu hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào của vụ án dân sự khi luật sư đã chấp nhận lời mời của đương sự.

Luật sư sẽ tham gia việc hoà giải, tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
Xác minh, thu thập chứng cứ, hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và tiếp cận, ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để phục vụ cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trên thực tế, quá trình giải quyết tranh chấp dân sự thường phức tạp bởi những giấy tờ, trình tự, thủ tục và các chứng cứ để chứng minh quyền lợi phải thuyết phục. Vì vậy cách tốt nhất là bạn nên nhờ luật sư tư vấn cách giải quyết vụ việc trước hoặc khi vụ việc đang được giải quyết ở bất kỳ giai đoạn nào.

Luật sư tham gia trong vụ án Hành chính

Luật sư sẽ tham gia với tư cách là đại diện uỷ quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi luật sư đã chấp nhận lời mời của đương sự.

Luật sư sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại, khiếu kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính liên quan đến các vấn đề: đất đai, lao động, thuế, an ninh trật tự,…

Thực tế quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và quan hệ giữa người dân với cơ quan nhà nước nên quá trình giải quyết thường phức tạp bởi những giấy tờ, trình tự, thủ tục và các chứng cứ để chứng minh quyền lợi phải thuyết phục. Vì vậy cách tốt nhất là bạn nên nhờ luật sư tư vấn cách giải quyết vụ việc trước hoặc khi vụ việc đang được giải quyết ở bất kỳ giai đoạn nào.